Acne

Er zijn veel verschillende vormen van acne die door evenzoveel verschillende oorzaken ontstaan. Verkeerd gebruik van cosmetica kan een rol spelen. Helaas is acne niet altijd leeftijd­gebonden en komt dit nog regel­matig voor (ver) na de puber­teit. Naast uitwendige verzorging is een gezonde voeding belangrijk in de behandeling van deze huidaandoening. Fair Skin Care kan samen met jou je voeding- en verzorginggewoonten onderzoeken en zo ontdekken welke `acnetriggers` je beter kunt vermijden of vervangen.

Diverse behandel­methodes zijn mogelijkom jouw acne te verminderen of zelfs te genezen. Na een grondige huid­analyse wordt jouw persoonlijke behandel­plan opgesteld. Om littekens te voorkomen is het belangrijk niet te lang te wachten met het behandelen van acne.Hoe sneller je actie onderneemt hoe beter de uiteindelijke resultaten. Op de foto's zie je resultaat dat is behaald door middel van een kuur van 6 fruit­zuur­peelingen, aangevuld met LED licht­therapie.

In de rechterkolom staan de behande­lingen waarmee zeer goede resul­taten worden behaald.

Vergoeding vanuit zorgverzekering

Omdat ik in het bezit ben van een acne specia­lisatie word een  acne­behandeling vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door veel zorg­verzeke­raars. Ik adviseer je contact op te nemen met jouw eigen zorg­verzeke­raar om  te informeren welke behandeling en vergoeding gedekt is in jouw polis. Wil je weten hoe jouw acne kan worden aangepakt? Neem contact op voor persoonlijk, professioneel en vrij­blijvend advies op maat.